LEIDRAAD ACTIVITEITEN EN EVENEMENTEN VANAF 29/07/2020 TOT EN MET 30/09/2020

In deze leidraad wordt enkele keren verwezen naar door de Vlaamse overheid gevalideerde protocols voor diverse sectoren. Deze protocols kunnen worden geraadpleegd via https://www.info-coronavirus.be/nl/protocollen/.

Voor concrete vragen inzake organisatie van activiteiten in OC’s kan u terecht bij de dienst cultuur (016/805 696 – dekruisboog@tienen.be )

Voor concrete vragen inzake van andere evenementen kan u terecht bij Jeroen Boesmans (016/805 662 – jeroen.boesmans@tienen.be) en Bart Bekker (016/805 682 – bart.bekker@tienen.be)

De activiteiten in georganiseerd verband, in het bijzonder door een club of vereniging, steeds in aanwezigheid van een meerderjarige trainer, begeleider of toezichter.

 

Voorbeelden van niet-toegelaten activiteiten: optredens, workshops, buurtbubbels enz.

Worden afgeschaft tenzij deze activiteiten zijn opgenomen onder de protocols voor sport, horeca, jeugdverenigingen, cultuur en religie

Vergaderingen zonder catering (uitgezonderd occasioneel drankje)

 

Voorbeeld van toegelaten activiteit: (bestuurs)vergadering van een vereniging

Zijn toegelaten tot maximaal 10 personen (iedereen inbegrepen) en mits naleven van:

-           Social distancing (1,5m)

-           Dragen mondmasker verplicht bij aankomst en vertrek en bij het zich bewegen in de ruimte

-           Verplichte registratie voor alle aanwezigen

-           Middelen handhygiëne ter beschikking van aanwezigen

-           Goede verluchting indien indoor

-           Enkel zitplaatsen

Niet-begeleide bijeenkomsten (zoals familie- of vriendenbijeenkomsten) zonder catering (uitgezonderd occasioneel drankje)

 

Zijn toegelaten tot maximaal 10 personen (kinderen onder de 12 jaar niet meegerekend) en mits naleven van:

-           Social distancing (1,5m) zoniet dragen van een mondmasker

-           Verplichte registratie voor alle aanwezigen

-           Middelen handhygiëne ter beschikking van aanwezigen

-           Goede verluchting indien indoor

Gezeten recepties en banketten met privé-karakter

 

Voorbeelden van toegelaten activiteiten: familiefeesten, BBQ/etentje met vrienden/familie

 

Zijn toegelaten tot maximaal 10 personen (kinderen onder de 12 jaar niet meegerekend) en mits naleven van:

-           Voor de aanwezigen: dragen mondmasker verplicht bij aankomst en vertrek en bij het zich bewegen in de ruimte

-           Social distancing dient te worden bewaard tussen de verschillende bubbels (van maximum 5 personen)

-           Geen bediening aan de bar

-           Enkel zitplaatsen

-           Sluitingsuur 01.00 uur

-           Bezoekers en werknemers informeren over preventiemaatregelen

-           Middelen handhygiëne ter beschikking van alle aanwezigen

-           Goede verluchting indien indoor

-           Verplichte registratie van alle aanwezigen


 

Evenementen, voorstellingen, gezeten recepties en banketten toegankelijk voor het publiek voor zover deze binnen worden georganiseerd

 

Voorbeelden van niet-toegelaten activiteit: mosselfeest van de voetbalclub, organisatie kwis…

Enkel toegelaten indien de activiteiten zijn opgenomen onder de protocols voor sport, horeca, jeugdverenigingen, cultuur en religie.

Indien toegelaten: maximum 100 personen (bezoekers + medewerkers samen) toegelaten en mits naleven van:

-           Alle aanwezigen informeren over preventiemaatregelen

-           1,5m afstand tussen personen die niet tot dezelfde bubbel behoren

-           Dragen van mondmasker verplicht voor alle aanwezigen tenzij bij nuttigen catering

-           Organiseren van de activiteit zodat samenscholingen worden vermeden (aan ingang, toiletten…)

-           Middelen handhygiëne voorzien voor alle aanwezigen

-           Verplichte registratie voor alle aanwezigen

-           Goede verluchting

-           1,5m afstand tussen tafels of plexi-glas 1,8m voor personen die niet tot dezelfde bubbel behoren

-           Enkel zitplaatsen

-           Geen bediening aan de bar

-           Sluitingsuur 01.00 uur

-           Regelmatig desinfecteren materialen en ruimten

Evenementen, voorstellingen, gezeten recepties en banketten toegankelijk voor het publiek voor zover deze buiten worden georganiseerd

 

Voorbeelden van niet-toegelaten activiteiten: straat- en dorpsfeesten

Enkel toegelaten indien de activiteiten zijn opgenomen onder de protocols voor sport, horeca, jeugdverenigingen, cultuur en religie.

 

Indien toegelaten: maximum 200 personen (bezoekers + medewerkers samen) toegelaten en mits naleven van:

-           Alle aanwezigen informeren over preventiemaatregelen

-           1,5m afstand tussen personen die niet tot dezelfde bubbel behoren

-           Dragen van mondmasker verplicht voor alle aanwezigen tenzij bij nuttigen catering

-           Organiseren van de activiteit zodat samenscholingen worden vermeden (aan ingang, toiletten…)

-           Middelen handhygiëne voorzien voor alle aanwezigen

-           Verplichte registratie voor alle aanwezigen

-           1,5m afstand tussen tafels of plexi-glas 1,8m voor personen die niet tot dezelfde bubbel behoren

-           Enkel zitplaatsen

-           Geen bediening aan de bar

-           Sluitingsuur 01.00 uur

-           Regelmatig desinfecteren materialen en ruimten

 

Indien het evenement doorgaat op de openbare weg of op private eigendommen van de stad met publiek karakter: verplicht invullen van Event Protocol Matrix + toelating stad.