VZW Ontmoetingscentrum Schakel

Withuisstraat 22, 3300 Tienen

Btw nr. 0475573380

IBAN: BE51 7343 9571 6862       BIC: KREDBEBB

 

OC Schakel heeft géén bindingen met de stad,

Politieke partijen of religieuze overtuigingen.

Iedereen is welkom.

 

  

 

Te voet op 6 minuten van het station.

 

 

Disclaimer en privacy

ZALEN  KEUKEN  TARIEVEN VERHUURREGLEMENT EVENTS  CONTACT  VARIA 

Klik hier voor de print versie

Kleine zaal

 

 

 

Grote zaal

 

 

 

 

Tafels en stoelen beschikbaar, niet de aankleding

 

 

 

 

 

 

Home

 

Tent 6 x 12 meter

 

   

Dit meubilair is niet ter beschikking

Home

 

Keuken

 

 

 

Home

 

 

 

Bestek, servies en glazen in huurprijs inbegrepen.

 

 

 

Ruime privé parking

Home

 

 

 

Tarieven

De Tarieven (geldig vanaf 01/01/2024)

 

 

Waarborg

Huur

Opkuis

2 zalen, keuken

500 €

350 €

75 €

De gehuurde zalen maximumaantal personen toegelaten: 140

Kleine zaal, keuken

250 €

180 €

50 €

Drank verplicht af te nemen van OC Schakel (uitgezonderd wijn) - Bij niet naleven hiervan wordt er een forfaitaire schadevergoeding van € 150 gefactureerd.

Tent (12x6 meter)

200 € indien 4 man om te helpen opstellen en afbreken.

300 € zonder hulp.

 

Voor reservatie gelieve steeds contact nemen met Mia Beelen

op het telnr. 016/81 66 32.

Tip: informeer minimum 3 maanden voorop voor een reservatie in het weekend.

Zoek je hulp bij het opdienen, animatie, afwassen:

Klik hier

U kunt de zalen en keuken bezichtigen en reserveren op donderdag van 20 uur tot 22 uur.

 

Verhuurreglement

De gebruiker verbindt er zich toe:

De gehuurde zalen (maximum aantal personen toegelaten: 140) en terrein te beheren als een goede huisvader en alle schade spontaan aangeven en vergoeden.

De parking onder toezicht te houden ter voorkoming van overlast (vooral lawaaihinder).

Alle afval mee te nemen, ook glas

De gebouwen en het terrein zindelijk achter te laten. De tafels (33)en stoelen (+150) in de berging terug te plaatsen volgens de aangeduide manier op de muur. Serviezen, bestekken en inox materiaal in de keuken terugplaatsen op de aangeduide plaatsen (zie foto’s op de kastdeuren).

Het is verboden om: - materialen aan de muren te hangen en/of te bevestigen met bevestigingsmaterialen: plakband - gaten te boren - muren te bekleden. Bij niet naleven hiervan zal een vergoeding gevraagd worden om de schade te herstellen.

Drank verplicht af te nemen van OC Schakel en deze minstens 14 dagen op voorhand te bestellen. (wijn is niet verplicht)). Bij niet naleven hiervan wordt er een forfaitaire schadevergoeding van € 150 gefactureerd.

De drank wordt geleverd aan inkoopprijs + 25% (variabele gebruiksvergoeding).

Het contract per kerende, getekend terug te zenden en een waarborg te betalen van €500 voor de zaal of €250 café.

De factuur binnen de 14 dagen na ontvangst te voldoen.

Bij niet betaling zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden en deze kosten zijn ten laste van de huurder.

De eventuele aanvraag voor licentie en kostprijs van SABAM/UNISONO te regelen.

Bij annulering tot 1 maand voor de geplande datum de administratie kost van 30€ te betalen.

Een evenementenverzekering te nemen om zijn burgerlijke aansprakelijkheid te dekken (aan te raden)

         De gebruiksovereenkomst is pas definitief geldig na ondertekening en betaling van de waarborg.

Home

 

 

Contact

Mia Beelen

016/81 66 32

info@ocschakel.be

Indien u uw restaurant dag, tentoonstelling of een ander event

in Schakel op de website wilt plaatsen onder de knop EVENTS,

gelieve uw tekst, jpg, of pdf te sturen naar

events@ocschakel.be

 

Home

 

 

 

Home

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze website is eigendom van VZW OCSCHAKEL

Contactgegevens:

Email: info@ocschakel.be

Withuisstraat 22

3300 Tienen

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan OCSCHAKEL of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

OCSCHAKEL levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal OCSCHAKEL de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

OCSCHAKEL kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. OCSCHAKEL geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

OCSCHAKEL kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

OCSCHAKEL verklaart uitdrukkelijk dat hij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Leuven bevoegd.

Privacybeleid

OCSCHAKEL hecht belang aan uw privacy. Hoewel de informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van u op de hoogte te houden van onze activiteiten. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot Dirk Wijnants, via Email adres wijnants.d@ocschakel.be. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden (indien wel het geval vermelden we aan wie).

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan OCSCHAKEL of via info@ocschakel.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

 

Webdesign: Wijnants Dirk

Webmaster’ contact

Home